「Lee Taeyong」ᶰᶜᵗ


Stage Name: Taeyong/태용 Real Name: Lee Taeyong/이태용 Nicknames: TY Track Birthday: July 1, 1995 Birthplace: Seoul, South Korea Blood Type: O Position: Leader, Main Dancer, Main Rapper, Vocalist, Visual/Face of the Group Units: NCT U, NCT 127

#taeyong #nct #nct127 #nctu #handsomeguys #hot #cute #smile

♡ ᴍʏ ᴜʟᴛıᴍᴀᴛᴇ ʙıᴀs ♡
ᴛʏ-ᴛʀᴀᴄᴋ | ʟᴇᴇ ᴛᴀᴇʏᴏɴɢ
ɴᴄᴛ's ʟᴇᴀᴅᴇʀ, ᴅᴀɴᴄᴇʀ & ʀᴀᴘᴘᴇʀ
ᴜɴıᴛs: ɴᴄᴛ ᴜ, ɴᴄᴛ127
이태용

❀┊Bias : Jaehyun/jisung Bias wrecker : Ten/Mark