Lafz Lafz Urdu

by Khangal_weheartit

Khangal_weheartit

"khangal_weheartit" mere alfaz, meri shayeri hai jo k originally mene likhein hain © aur kuch Novels se liye gaye jumle hain.