"Somos a chance de sermos eternos."

   @funeralmoderno