Akatsuki No Yona 🐉 🌸

▶︎ Akatsuki no Yona / Yona of the Dawn 🐉🔥🏹🎋

"Somtimes we woman must fight too, don't understimate us!" - Gi-gan

Superthumb
54

@ChromeAbsinthe Shirayuki y Yona- Akagami no Shirayukihime y Akatsuki no Yona  

anime
Kitsune sempai
Kitsune sempai
@kitsune_tenko  
122

@kitsune_tenko Akatsuki no Yona