Images from allanimemangaquotes.tumblr.com

<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
<3 | via Tumblr
The source of Anime & Manga quotes | via Tumblr
The source of Anime & Manga quotes | via Tumblr
The source of Anime & Manga quotes | via Tumblr
The source of Anime & Manga quotes | via Tumblr
Untitled | via Tumblr
Happiness  | via Tumblr
Oreki - Hyouka
Tenshi (Kanade) - Angel beats
Suzuku - Code Geass
Fukube Sayoshi - Hyouka
William - Black butler
Oz - Pandora Hearts
Oz Vessalius - Pandora Hearts
Haruyuki - Accel world
Grell - Black Butler
Sakata Gintoki - Gintama
Naruto - Naruto