Biće proleća i sunca - uprkos svemu,zainat svemu,protiv svega i svakoga što se suprotstavlja životu.

   http://www.facebook.com/emilija.vukosavljevic.1