❤ Lottie Tomlinson ❤

fizzy, lots, pheebs, & daisy <3

ȏṅє ȏғ ṭһє ṃȏṡṭ ɞєѧȗṭıғȗʟ ɢıяʟ ıṅ ṭһє ẇȏяʟԀ , ѧ ɢıяʟ ғяȏṃ ѧṅ ѧԀȏяѧɞʟє ғѧṃıʟʏ , ѧ ɢıяʟ ẇıṭһ ѧ ƿяєṭṭıєṡṭ ғѧċє, ṡıṡṭєя ȏғ ẇȏяʟԀ'ṡ ɞяıʟʟıѧṅṭ ѧṅɢєʟ:ʟȏȗıṡ ṭȏṃʟıṅṡȏṅ💙👑💫

louis tomlinson
Luana
Luana
@lharryxx  
3

@lharryxx lottie tomlinson - snapchat  

lottietomlinson
Luana
Luana
@lharryxx  
7

@lharryxx lottie tomlinson - snapchat 06.03.2017  

Superthumb
Luana
Luana
@lharryxx  
8

@lharryxx lottie tomlinson - snapchat 04.03.2017  

tomlinson
Luana
Luana
@lharryxx  
14

@lharryxx lottie tomlinson - snapchat 04.03.2017  

Superthumb
12

@lottieaf im.soff: backstage w/ @lottietomlinson 👅 #LFW #londonconsoff  

Superthumb
13

@lottieaf Lottie Tomlinson and Louise Teasdale attend Maybelline’s Bring On The Night Party // 18.02  

louis tomlinson
11

@lottieaf Lottie Tomlinson attends Maybelline’s Bring On The Night Party // 18.02