ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

Sakhon Nakhon    https://www.facebook.com/nisarato