| dominika ☼ | 16 ♡ | poland ✿ |

Poland    @dmnk_