. หากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไป . ฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่า '

   https://www.facebook.com/cookie.muaf