i like images. i like life. i like love. i like vintage. i like abstract. i like photos. i like polaroid. i like friends. i like music. i like the fray. i like freedom. i like individuality. i like stuff. lots of stuff.

   @christy_holt