" Sanjaj za mene, hoćeš li", reče dječak djevojčici. Sjedili su na vrhu vala i doručkovali.Sve oko njih je djelovalo zauvijek njihovo. " A kako se to radi da se sanja za nekoga?" " Za mene se to radi ovako: mora se zaboraviti gdje sam ja", reče dječak.

Banja Luka    http://www.facebook.com/christine.mayer.376