18. Melbourne. Lady gaga. Immature. Rory <3

Melbourne, Australia    @caseyleighxx