The Vd//The Originals

Veo bastantes series asiq esto es variadisimo

damon
Ana
Ana
@_thybro_jigglypuff_  
1721

@_thybro_jigglypuff_ Hahahaha! Damon is the best!  

joseph
Thais Teles
Thais Teles
@renatathais30  
65

@renatathais30 Joseph Morgan  

family
Feyza
Feyza
@CircassianFeyza  
126

@CircassianFeyza Klaus don't be mean