Δεν έχω άλλο μισό. Γεννήθηκα ολόκληρη. / I have no other half. I was born whole.

   @bxdd