Bts 💕✌🏻💛

i luv him in case you were wondering

kpop
75

@sasfai14 “ © hopeyes | ◇ Do not edit!”  

jin
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
@minh_nghia_2000  
117

@minh_nghia_2000 Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và giày