''A za kraj bih rekao samo to da mi ni u kom slučaju nije žao što sam sve ove godine protraćio na tako neozbiljne stvari kao što je rock 'n' roll... I mislim da poštenije i iskrenije nisam mogao da potrošim sve te godine...''

   @beltaine