"Tefekkür, teşekkürdür. Nimetin kadrini bilmektir."