Female And Taken

San Diego    http://alvavelasco.tumblr.com