"Ljudima kojima je suđeno da budu zajedno, uvijek se nađu na kraju..."

   @almahello