มีไว้เก็บรูปเฟ้ยยย

ซอยเตียงทรุดของยุงยูล    https://twitter.com/aimtim9