Suga X Min Yoongi // Bangtan Boys


Our little rap princess💖💫 & my bias of BTS💗🙏

Suga

Min Yoon Gi

Agust D

Sugar and honey, blood and sweat, we continue to love our precious rapper.
(👑💖)

M Y I N S P I R A T I O N:
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
ɱιɳ ყσσɳɠι _ ṩὗʛᾄ _ ᵐᶤᶰ ˢᵘᵍᵃ ᵍᵉᶰᶤᵘˢ ʲʲᵃᶰᵍ ʲʲᵃᶰᵍ ᵐᵃᶰ ᵇᵇᵒᵒᶰᵍ ᵇᵇᵒᵒᶰᵍ

🌙 An actual angel 🌙

bts
194

@minvevo yoongi has been feeding us so well bless