Su Ju👑💋💗


TUS PINCHES DIOSES💅👑 (perdonar, me emociono) Esperanding el comeback 😭💙 Por favor no olvides apoyar a nuestros niños):

" F A M I L Y "
LEETEUKHEECHULKYUHYUNYEESUNG SUNGMINSHINDONGEUNHYUK DONGHAEKANGINHENRYZHOUMIHAN KIBUMRYEOWOOKSIWON
💙 E.L.F 💙

SaRangHaeYo Kim Hee Chul!
WooYuBiCCal Kim Hee Chul!
♔♡

people i look up to...😌💕
things that inspire

suju
284

@Hxihtxf 2Ƥm 'ȞǝɑrŧƁǝɑŧ'ƈooƘɨeƇrʉmƁlǝʒɣƈ~~Only♥NiƈhKhʉn Khʉnniǝ