ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่า ดั่งเช่นสายน้ำที่ไม่แบบไม่มีวันหวนคืน

Bangkok, Thailand    https://www.facebook.com/khanitta.jantorn