Kao na straži, čuvam noć od budnih. Ja sam samo jedan od sinova bludnih:')

Paris, France    @SweatPantsMaya