Živi život između dva straha bez i jednog trena predaha.

Sarajevo    @Selmaa