neuvostonpelko=fear of soviet(union)

Finland/Winland    @Sarkasmi