Θεσσαλονίκη, Ελλάδα    http://www.facebook.com/profile.php?id=100004627110687