ไม่สวยไม่หมวยไม่มีควยไม่มีดีอะไรเลย

   https://twitter.com/NookNookies