As white as milk, as red as blood.

Aria    @Iwsycb