Δεν υπάρχει απάντηση: Τι είναι χειρότερο; Το ψεύτικο ενδιαφέρον ή η αδιαφορία;

Volos, Greece    @Harilena