.Dete zime sa slikarskog platna.

Serbia    @Fridalady