H A I R

Dyed hair / colorful hair / colored hair / hair / colors / fashion / alternative / pink hair / purple hair / green hair / blue hair / mermaid hair

hi Kawaiis! 😍😘🐱<3