Nail Art 💅

nails // credit: Instagram (username in captions of the pics)

gel,acrylic stiletto and oval..

glitter
Shamiya
Shamiya
@Miyyyyya  
334

@Miyyyyya Light pink nails