''you're like a walking paradox ''

Asian Countryツ    http://www.wattpad.com/user/mintskin