Čovjek samo srcem dobro vidi, a bitno je očima ne vidljivo!

Osijek    http://www.facebook.com/profile.php?id=1686951477