14, taken, ask :)

Washington, Illinois, USA    @AmberAsphyxiate