Well.. er.. I'm a girl.

I ei trapp som går ner te en kjellar, den æ så trang at du må gå sidelengs.    @AgnesKaizer