مای ستۆری ✨💙

Dlm eshet💘

هـــــــــەموو کـــــــێــــــــشـــەیــــەك تـــیـــایـــدا ئـــــــازاری لـــی ئەکــــەوێتــــــەوە وە ژیـــــــــان پـــــــــریەتـــــــی لە کـــــــۆســــــــپی وا بـــــــۆیە بە هێــــــــز بە ئــــــەزیـــــــزم
ESRA